ហឺប៉ីតូតូតូមេនខូអិលធីឌី

អាសយដ្ឋាន

លេខ ៣៥១, ផ្លូវស៊ីនហួ, ស៊ីជៀចូង, ហឺប៉ីប្រទេសចិន (កុំព្យូទ័រ៖ ០៥០០៥០)

ទូរស័ព្ទ

ការលក់៖ +៨៦ ៣១១ ៨៧៨៨០៨០៨

ការគាំទ្រ៖ ៨៣៩៩៩៩៣៩

ការគាំទ្រ៖ ៨៣៩៩៩៩១៩

ការគាំទ្រ៖ ៨៣៩៩៣៣៩៩

ម៉ោង

ច័ន្ទ - សុក្រ៖ ៩ ព្រឹកដល់ ៦ ល្ងាច

ថ្ងៃសៅរ៍ថ្ងៃអាទិត្យៈបិទ

សរសេរសាររបស់អ្នកនៅទីនេះហើយផ្ញើវាមកពួកយើង